ดู “น่ากลัวน้อยลงไหม เมื่อหุ่นยนต์สุนัขเต้นเพลง UpTown Funk” ใน YouTube