ดู “ยอดดับสหรัฐฯใกล้ 5 แสนราย โควิดจีนรอบใหม่ลามแล้ว 8 มณฑล l TNNข่าวเที่ยง l 19-1-64” ใน YouTube